park krajobrazowy orlich gniazd

Rezerwat Pazurek ścieżka dydaktyczna

Rezerwat Pazurek ścieżka dydaktyczna znajduje się w powiecie olkuskim, między miejscowościami Jaroszowiec a Pazurek. Rezerwat chroni zarówno przyrodę ożywioną- m.in znajdziemy tu storczyki, czosnek niedźwiedzi czy różne odmiany buczyny, jak i wapienne ostańce. Obszar chroniony znajduje się na wysokości ok 400 m.n.p.m. Najbardziej spektakularne są Zubowe Skały, których pionowe ściany sięgają do 18m i uprawiano na nich wspinaczkę skalną. Wśród…

Read more

Wokół Sokolich Gór szlakiem olsztyńskim

Wokół Sokolich Gór to szlak pieszy tworzący pętle wokół rezerwatu znajdującego się pod Olsztynem w woj śląskim na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Rezerwat Sokole Góry to skupisko wzniesień z wapiennymi skałami, porośniętych sosnowym lasem. Przez rezerwat prowadzi kilka szlaków, w tym Szlak Orlich Gniazd. My skorzystaliśmy z żółtego szlaku olsztyńskiego, który w całości biegnie od Częstochowy do Olsztyna (25km). Wśród wzniesień…

Read more