park krajobrazowy łuk mużakowa

Najciekawsze szlaki jeziorne

Najciekawsze szlaki jeziorne to zbiór moich ulubionych tras, na których występują przynajmniej 3 jeziora. Wszystkie znajdują się w Polsce północniej, co nie powinno dziwić, z racji zdecydowanej przewagi w ilości akwenów wodnych w tej części kraju. Jezior w Polsce mamy ponad 9000! Część z nich to łatwo dostępne akweny, a część żeby znaleźć, trzeba się trochę zmęczyć, bo dostępne są…

Read more

Ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina

Ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina prowadzi przez bardzo nietypowy dla polskiego krajobrazu obszar pojezierza antropogenicznego (stworzonego przez człowieka). W latach 1920-1973 wydobywano w tym miejscu węgiel brunatny, a następnie iły ceramiczne. Krajobraz był silnie zdegradowany przez przemysł wydobywczy. Po zakończonym wydobyciu postanowiono przywrócić te tereny przyrodzie. W miejscu wyrobisk odkrywkowych powstały jeziora, a także złagodzono skarpy wyrobisk i nasadzono rośliny.…

Read more