Tag: góry świętokrzyskie

Ścieżka przyrodniczo-historyczna im.Wybranieckich

Ścieżka przyrodniczo-historyczna im.Wybranieckich to spotkanie z historią II Wojny Światowej na terenach Gór Świętokrzyskich. Oprócz części historycznej znajdziemy tu też część poświęconą przyrodzie. Obie ścieżki można połączyć w 7km wędrówkę, albo wybrać jedną z nich. Lasy Cisowskie to piękna buczyna karpacka z domieszką jodły. Na tej trasie nie spodziewajcie się widoków, dlatego że jest tu pełne zadrzewienie. Przede wszystkim będzie…

Read more