Tag: geościeżka łuk mużakowa

Ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina

Ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina prowadzi przez bardzo nietypowy dla polskiego krajobrazu obszar pojezierza antropogenicznego (stworzonego przez człowieka). W latach 1920-1973 wydobywano w tym miejscu węgiel brunatny, a następnie iły ceramiczne. Krajobraz był silnie zdegradowany przez przemysł wydobywczy. Po zakończonym wydobyciu postanowiono przywrócić te tereny przyrodzie. W miejscu wyrobisk odkrywkowych powstały jeziora, a także złagodzono skarpy wyrobisk i nasadzono rośliny.…

Read more