parki krajobrazowe

Park krajobrazowy to jedna z form ochrony przyrody. W Polsce mamy 123 parki zajmujące 8% powierzchni kraju. Największy z nich to Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, a najmniejszy Park Krajobrazowy Stawki. Najstarszy- Suwalski Park Krajobrazowy, a najmłodszy Góry Łosiowe. Parki krajobrazowe znajdziemy w każdym województwie. Chronią one unikatowe elementy przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej.